Aluminijumska ambalaža se, osim za pakovanje, koristi i za njeno pripremanje, kuvanje, pečenje i zamrzavanje. Zbog dobre toplotne provodljivosti vreme pripreme jala znatno se smanjuje. Karakteristike ambalaže su:

  •  Laka za pakovanje
  •  Pogodna za korišćenje u običnoj i mikrotalasnoj pećnici
  •  Otprorna na vlagu, sunčevu svetlost, masnoću...
  •  Bez ikakvih štetnih uticaja
  •  Reciklira se

              

 Alu posuda 1000 ml
Dimenzije: 218x155 mm
Šifra: 707/L
Komada u pakovanju: 1000

Alu posuda 2000 ml
Dimenzije: 260x190 mm
Šifra: 764/L
Komada u pakovanju: 750

Alu posuda 2600 ml
Dimenzije: 316x216 mm
Šifra: 702/L
Komada u pakovanju: 500

Alu posuda 3400 ml
Dimenzije: 322x240 mm
Šifra: 731/L
Komada u pakovanju: 400

Alu poklopac za posudu od 1l
Dimenzije: 150x211 mm
Šifra: CM LID 707
Komada u pakovanju: 1000

Alu poklopac za posudu od 2l
Dimenzije: 257x187 mm
Šifra: CM LID 764
Komada u pakovanju: 750

Alu poklopac za posudu od 2.6l
Dimenzije: 206x306 mm
Šifra: CM LID 702
Komada u pakovanju: 500

Alu poklopac za posudu od 3.4l
Dimenzije: 252x312 mm
Šifra: CM LID 764
Komada u pakovanju: 400

Model 01
Dimenzije: 205x113 mm
Šifra: 
Komada u pakovanju: 

Model 02
Dimenzije: 194x112 mm
Šifra: 
Komada u pakovanju: 

Model 03
Dimenzije: 145x120 mm
Šifra: 
Komada u pakovanju: 

Model 04
Dimenzije: 230x178 mm
Šifra: 
Komada u pakovanju: 

Model 05
Dimenzije: 225x180 mm
Šifra: 
Komada u pakovanju: 

Model 04
Dimenzije: ∅ 185 mm
Šifra: 
Komada u pakovanju: 

   
   Ø