Kutija za hamburger - bez pregrada
Dimenzije: 140x140mm
Šifra: HB6
Komada u pakovanju: 

Kutija za hamburger - jedna pregrada
Dimenzije: 180x145mm
Šifra: HB9
Komada u pakovanju: 

Kutija za hamburger - bez pregrada
Dimenzije: 240x155mm
Šifra: HB10
Komada u pakovanju: 1000

Kutija za jelo - bez pregrada
Dimenzije: 210x240mm
Šifra: LB1
Komada u pakovanju: 

Kutija za jelo - jedna pregrada
Dimenzije: 210x240mm
Šifra: LB2
Komada u pakovanju: 

Kutija za jelo - dve pregrade
Dimenzije: 210x240mm
Šifra: LB3
Komada u pakovanju: 

Tanjir 
Dimenzije: 195mm
Šifra: RP1
Komada u pakovanju: 

Tanjir 
Dimenzije: 230mm
Šifra: RP2
Komada u pakovanju: 

Tanjir 
Dimenzije: 230mm
Šifra: RP2
Komada u pakovanju: 

 

Tanjir 
Dimenzije: 240mm
Šifra: RP3
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 210x165x23mm
Šifra: CT2
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 225x165x43mm
Šifra: MT3
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 270x170x45mm
Šifra: MT9
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 270x220x28mm
Šifra: MT11
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 290x220x35mm
Šifra: MT12
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 225x135x18mm
Šifra: PT-3-18
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 225x135x25mm
Šifra: PT-3-25
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 270x170x18mm
Šifra: PT-9-18
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 270x170x25mm
Šifra: PT-9-25
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 220x140x30mm
Šifra: PT-70-24
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 200x140x30mm
Šifra: PT-165
Komada u pakovanju: 

Posuda
Dimenzije: 240x155x40mm
Šifra: PT-166
Komada u pakovanju: 

Kutija za 6 jaja
Šifra: E6
Komada u pakovanju: 

Kutija za 10 jaja
Šifra: E10
Komada u pakovanju: