Ambex d.o.o. proizvodi termalne trake za fiskalne kase, POS i ATM štampače, bankomate, medicinski papir, parking štampače. Termalna rolna je postojana i ima najbolje karakteristike na temperaturama od 18 do 25 stepeni C. Voditi računa da se termo rolna na izlaže direktnom izvoru svetlosti i toplote kao i preteranoj vlažnosti i toploti preko 40°C. Termalne trake su dostupne u sledecim velicinama.

 

 

Naziv Duzina
Termo rolna 28 mm 19 m
Termo rolna 28 mm 30 m
Termo rolna 28 mm 45 m
Termo rolna 38 mm 30 m
Termo rolna 38 mm  45 m
Termo rolna 44 mm 30 m
Termo rolna 44 mm 45 m
Termo rolna 57 mm 30 m
Termo rolna 57 mm 60 m
Termo rolna 57 mm 45 m
Termo rolna 60 mm 45 m
Termo rolna 79 mm 45 m